Skip links

ÖGESEN’in Yeni Kurulacak Hükümetten ve Başbakanımızdan Talepleri

Yüksek-Öğretim-Bakanlığı750

Ülkemizde 2 Kasım 2015 itibari seçim süreci sona ermiş ve yakın zamanda tekrar hükümetimizin kurulacağı belli olmuştur. Uzun süren seçim dönemlerinin ve belirsiz bir sürecin ardından tekrar kurulacak olan hükümetin hayırlı olmasını diliyor, sorunların paydaşların isteklerinin dikkate alınarak çözüldüğü bir dönem olmasını arzu ediyoruz.

Meslektaşımız olan başbakanımızın içinden geldiği camianın sorunlarını hiç şüphesiz rahatça anlayabileceğini ve bildiğini düşünüyor ve yeni bir dönemin başlayacak olması vesilesi ile kendisinden başta darbe döneminden kalma YÖK ve 2547 olmak üzere Türk Akademisinin kör topal ilerlemesine sebep olan sorunlarına çözüm bekliyoruz. Hali hazırda Ak Parti seçim beyannamesinde yer almış olan Yükseköğretim Reformu’nun bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.
reform

Sayın Davutoğlu’nun, uzun yıllardır göz ardı edilerek saymakla bitmeyecek hale gelen sorunlarımıza muhatap ve çözüm bulma yolunda #akademikzam ‘da olduğu gibi destek olacağından eminiz. “Akademinin Yeniden Doğuşu” için bu sorunlar en kısa zamanda tamamen çözülmeli, halının altına süpürme mantığı artık devam ettirilmemelidir. Bu bağlamda her sorun için ÖGESEN olarak çözümün paydaşı olmaya, sorunları birebir yaşayan akademisyenler olarak çözüm üretmeye hazırız.

Yeni kurulacak hükümetimizden aşağıda yer verdiğimiz sorunlarımızın bir an önce çözülmesi için adım atılmasını bekliyoruz.

– YÖK’ün Kaldırılarak Yerine Yükseköğretim Bakanlığı’nın Kurulması;

– Sözleşmeli Çalışma Probleminin tamamen çözülmesi ve herkese hak ettiği kadroların verilerek artık mobbinge son verilmesi;

– Eş durumu tayinlerinin getirilmesi;

– ÖYP kaldırılmayarak ve eksikleri revize edilerek tek alım şekli haline getirilmesi;

– Akademik Personelin görev tanımları, Rektörlük ve Dekanlık Seçimlerinde tüm akademik personelin oy kullanabilmesi;

– Doçentlik sisteminin düzenlenmesi ve jüri sisteminin kalkması;

– Geliştirme Ödeneğinin Devamlı Hale Getirilmesi ve Bazı Kadrolara Yarım Geliştirme Ödeneği Verilmesi Durumunun Kaldırılması;

– Dezavantajlı memurlara verilen hakların, dezavantajlı akademisyenlere de verilmesi;

– Araştırma Görevlilerinin de 3. dereceye düşebilmesi;

– Akademik Askerliğin getirilmesi;

– Üniversitelere verilen araştırma desteklerinin ciddi oranda arttırılması ve üniversitelere borçlarının ödenmesi noktasında destek olunması;

– Ek ders ücretlerinin ve dil sınavı tazminatlarının yeniden düzenlenerek arttırılması

– Yeşil pasaportun tüm akademik kadrolara dereceye bakılmadan verilmesi;

– Akademik Dil Sınavı’nın getirilmesi;

– Akademik uzmanların akademik personel olarak görülmemesi ve ÖSYM tarafından görev verilmemesi durumunun düzeltilmesi;

– Lisansüstü eğitim hakkının resmi olarak yönetmelikler ile belirlenmesi ile lisansüstü eğitimleri süresince zorluk yaşayan başta okutman, uzman ve öğretim görevlilerinin eğitim alma haklarının güvence altına alınması;

– Akademiye çok az sayıda kadro verilmesi probleminin acil olarak düzeltilmesi;

sorunlarına acilen çözüm bekliyor, bütün bu sorunların Yükseköğretim Reformu ile özlük haklarını koruyan, bireyi gözeten bir sistemle çözülmesini umut ediyoruz.