Skip links

AMAÇ VE DEĞERLERİMİZ

Misyon

ÖGESEN, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amacıyla kurulmuştur. ÖGESEN, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak başta üyeleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına destek olmayı ilke edinir.

Vizyon

ÖGESEN, ülkemizin en önemli paydaşlardan biri olan üniversitelerimiz ve dolayısı ile akademisyenlerimiz için bir sosyal birliktelik, paylaşım ve ortak buluşma noktası ve Türkiye’nin en önde gelen, örnek alınan, saygı duyulan sendikalarından biri olmayı hedefler.

Amaç

ÖGESEN, Türkiye’nin; temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, eşit, demokratik, laik, bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren politikalarını bu bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

ÖGESEN bu çerçevede;

Akademisyenlerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi,

Akademisyenlerin düşünme ve ifade etme serbestliğinin olmasını savunur ve bunun için gereken tüm girişimleri gerçekleştirmeyi,

Akademisyenlerin, sözleşmeyle çalıştırılmasına karşı çıkar, üniversitelerde “mobbing” uygulamalarına son vermek adına gerekli girişimlerde bulunmayı,

Akademisyenlerin, yıllardır süregelen; 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca verilen kısa vadeli araştırma görevliliği, 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca oluşan mağduriyetler, eş durumu tayinleri ve akademik askerlik olmaması, görev tanımının belirsizliği gibi sorunlarının ortadan kaldırılmasını,

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi lojman, kira ve yol yardımının akademisyenlerin tamamına verilmesini,

Akademisyenlerin dil seviyesi ölçen, adil ve kullanışlı bir “Akademik Dil Sınavı”nın yapılmasını,

Öğretim görevlisi unvanındaki akademisyenlerin, lisansüstü eğitim hakkının kanun çerçevesinde güvence altına alınmasını,

35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin senet ve kefil zorunluluğun kaldırılmasını,

Ek ve ikinci öğretim ders ücretlerinde iyileştirme yapılmasını,

Akademisyen Yardımlaşma Fonu’nun (AYAF) kurulmasını,

Yükseköğretim ve Teknoloji Bakanlığı kurularak yükseköğretim ve akademisyenlerinin haklarının ve geleceğinin güvence altına alınmasını,

Günümüzde veya gelecekte akademisyenliğin hak ettiği değeri her zaman alabilmesini, amaçlar ve bütün bunları Türkiye’nin gelişmesinde önemli bir adım olarak görür.

Değerlerimiz

  • Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
  • Tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, diğer sendikalara, tüzel ve özel kişilere aynı mesafededir.
  • İşleyişinde ve sendikal faaliyetlerde, siyasi bir oluşum içinde yer almaz. Aksine, tüm faaliyetlerde siyaset üstü olma gayesini güder.
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve farklılıklara saygı temelinde faaliyetlerde bulunur.
  • Üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutar, hep beraber çalışır, sonuca odaklıdır ve çağın gerektirdiği şekilde kendisini değiştirerek her zaman güncel kalmayı, çağın bir adım önünde olmayı hedefler.

Birlikte Daha Güçlüyüz

ÖGESEN

ADRES

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Platin Tower Plaza Bina No:7 Kat:17 Daire No : 66 Çankaya / ANKARA

Bizi Arayın...

AMAÇ
VE
DEĞERLERİMİZ

Misyon

ÖGESEN, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amacıyla kurulmuştur. ÖGESEN, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak başta üyeleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına destek olmayı ilke edinir.

Vizyon

ÖGESEN, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda en önemli paydaşlardan biri olan üniversitelerimiz ve dolayısı ile akademisyenlerimiz için bir sosyal birliktelik, paylaşım ve ortak buluşma noktası ve Türkiye’nin en önde gelen, örnek alınan, saygı duyulan sendikalarından biri olmayı hedefler.

Amaç

ÖGESEN, Türkiye’nin; temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, eşit, demokratik, laik, bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren politikalarını bu bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

ÖGESEN bu çerçevede;

Akademisyenlerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi,

Akademisyenlerin düşünme ve ifade etme serbestliğinin olmasını savunur ve bunun için gereken tüm girişimleri gerçekleştirmeyi,

Akademisyenlerin, sözleşmeyle çalıştırılmasına karşı çıkar, üniversitelerde “mobbing” uygulamalarına son vermek adına gerekli girişimlerde bulunmayı,

Akademisyenlerin, yıllardır süregelen; 2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca verilen kısa vadeli araştırma görevliliği, 2547 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca oluşan mağduriyetler, eş durumu tayinleri ve akademik askerlik olmaması, görev tanımının belirsizliği gibi sorunlarının ortadan kaldırılmasını,

Diğer kamu görevlilerinde olduğu gibi lojman, kira ve yol yardımının akademisyenlerin tamamına verilmesini,

Akademisyenlerin dil seviyesi ölçen, adil ve kullanışlı bir “Akademik Dil Sınavı”nın yapılmasını,

Öğretim görevlisi unvanındaki akademisyenlerin, lisansüstü eğitim hakkının kanun çerçevesinde güvence altına alınmasını,

35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin senet ve kefil zorunluluğun kaldırılmasını,

Ek ve ikinci öğretim ders ücretlerinde iyileştirme yapılmasını,

Akademisyen Yardımlaşma Fonu’nun (AYAF) kurulmasını,

Yükseköğretim ve Teknoloji Bakanlığı kurularak yükseköğretim ve akademisyenlerinin haklarının ve geleceğinin güvence altına alınmasını,

Günümüzde veya gelecekte akademisyenliğin hak ettiği değeri her zaman alabilmesini, amaçlar ve bütün bunları Türkiye’nin gelişmesinde önemli bir adım olarak görür.

Değerlerimiz

  • Devlet, siyasal parti, örgüt ve kuruluşlardan örgütsel olarak bağımsızdır.
  • Tüm siyasi parti, kurum ve kuruluşlara, sivil toplum örgütlerine, diğer sendikalara, tüzel ve özel kişilere aynı mesafededir.
  • İşleyişinde ve sendikal faaliyetlerde, siyasi bir oluşum içinde yer almaz. Aksine, tüm faaliyetlerde siyaset üstü olma gayesini güder.
  • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve farklılıklara saygı temelinde faaliyetlerde bulunur.
  • Üyelerinin maddi ve manevi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutar, hep beraber çalışır, sonuca odaklıdır ve çağın gerektirdiği şekilde kendisini değiştirerek her zaman güncel kalmayı, çağın bir adım önünde olmayı hedefler.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Bizi Arayın...