Skip links

Basın Bülteni

“Akademinin Yeniden Doğuşu” için desteklerinizi bekliyoruz...sizde aramıza katılın...

Tüm Üniversite Temsilcilikleriyle

Ögesen, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Ögesen, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak başta üyeleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına destek olmayı ilke edinir.

56
üniversite temsilciliği

Öğretim Elemanları Sendikası

— öğretim elemanları sendikası

Ülkemizin geleceğinin teminatı olan ve en üst eğitime sahip kesim olarak, onlarca özlük hakkı sorunu ve sonu gelmez çalışmalar sebebiyle sonsuz bir umutsuzluk döngüsünün içine girmiş olmamıza rağmen, yılmadan her platformda sesimizi gür bir şekilde duyurmayı başardık. 

ÖGESEN, Türkiye’nin; temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, eşit, demokratik, laik,  bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren  politikalarını bu bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

ÖGESEN, üzerinde çalıştığı konularda katkı yapan tüm kurum ve kuruluşlara övgü, hiçbir katkı yapmayan, aksine engelleme faaliyetleri içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara eleştiri getirmeyi ilke edinir.

Sendika Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sendika merkez yönetim kurulu üyelerinin ve tüm ülke genelindeki sendika üyelerinin, idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, üyelerin ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek, Sendikamızın hizmet koluna giren ve müvekkil dernek üyelerinin menfaatlerini ihlal eden idarî düzenlemelerin Anayasa, kanunlar ve mevzuata aykırı olan kısımlarının iptali için yargı yoluna başvurmak, sendika ve üyeleri aleyhine açılmış ve açılacak davalarda taraf olmak veya müdahil olmak,hukuki konularda mütalaa vermek, müvekkil sendika şubelerinden, temsilcilerinden ve üyelerinden gelen hukuki sorunlarla ilgili görüş bildirmek ve sözlü/yazılı hukuki yardımda bulunmak, bu hususlarda danışmalık hizmetini vermek ve yukarıda sayılan işlerin kapsamına dahil olan icra takiplerinin ÖGESEN Hukuk Danışmanlığı tarafından yürütüleceği hususunu üyelerimize önemle duyurulur.


“Akademinin Yeniden Doğuşu” için desteklerinizi bekliyoruz...sizde aramıza katılın...

56

üniversite temsilciliği

Tüm Üniversite Temsilcilikleriyle

Ögesen, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amacıyla çalışmalarını yürütmektedir. Ögesen, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna kadar kullanarak başta üyeleri olmak üzere tüm öğretim elemanlarına destek olmayı ilke edinir.

— öğretim elemanları sendikası

2023 hedeflerimizin konuşulduğu bu günlerde, ülkemizin geleceğinin teminatı olan ve en üst eğitime sahip kesim olarak, onlarca özlük hakkı sorunu ve sonu gelmez çalışmalar sebebiyle sonsuz bir umutsuzluk döngüsünün içine girmiş olmamıza rağmen, yılmadan her platformda sesimizi gür bir şekilde duyurmayı başardık. 

ÖGESEN, Türkiye’nin; temel hak ve özgürlüklerin içselleştirildiği, doğrudan demokrasinin ve sosyal adalet anlayışının yerleştiği, STK’ların ve sendikaların ürettiği fikir ve politikaların dikkate alındığı, ücretlerde hak ve adaletin sağlandığı, eşit, demokratik, laik,  bilim insanına ve bilimsel çalışmalara gerektiği değeri veren  politikalarını bu bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirleyen bir ülke olmasını amaçlar.

ÖGESEN, üzerinde çalıştığı konularda katkı yapan tüm kurum ve kuruluşlara övgü, hiçbir katkı yapmayan, aksine engelleme faaliyetleri içinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlara eleştiri getirmeyi ilke edinir.

Sendika Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Sendika merkez yönetim kurulu üyelerinin ve tüm ülke genelindeki sendika üyelerinin, idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, üyelerin ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek, Sendikamızın hizmet koluna giren ve müvekkil dernek üyelerinin menfaatlerini ihlal eden idarî düzenlemelerin Anayasa, kanunlar ve mevzuata aykırı olan kısımlarının iptali için yargı yoluna başvurmak, sendika ve üyeleri aleyhine açılmış ve açılacak davalarda taraf olmak veya müdahil olmak,hukuki konularda mütalaa vermek, müvekkil sendika şubelerinden, temsilcilerinden ve üyelerinden gelen hukuki sorunlarla ilgili görüş bildirmek ve sözlü/yazılı hukuki yardımda bulunmak, bu hususlarda danışmalık hizmetini vermek ve yukarıda sayılan işlerin kapsamına dahil olan icra takiplerinin ÖGESEN Hukuk Danışmanlığı tarafından yürütüleceği hususunu üyelerimize önemle duyurulur.

ÖGESEN

ADRES

Söğütözü Mah. 2176. Sk. Platin Tower Plaza Bina No:7 Kat:17 Daire No :66 Çankaya / ANKARA

Bizi Arayın...