Skip links

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelerine ÖGESEN Katıldı (#50D33aOldu)

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU ‘nun 2/4884 esas numaralı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere 24 Ocak Salı günü saat 15:00’te Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku 3. kat 5 numaralı salonda toplantıya Genel Başkanımız Sayın Dr. Vahdet ÖZKOÇAK katılım sağladı. Kuruluşmuzdan beri akademinin tümörü dediğimiz 50D kadrosu 33a kadrosu oldu. #50D33aOldu 

2018-2022 arasında ilişikleri kesilmiş 1000 kadar Genç Meslektaşımız da #50d33aoluyor müjdesine dahil olmak istiyor. Akademinin Tümörü #50dsorunu bitecek.  80 bin Öğr etim Görevlisi  ve Dr. Öğretim Üyesi  kadrolarının da dahil edilmesini talep ediyoruz ve istiyoruz.  Eksik kalan her madde için çalışmaya devam ediyoruz.
ÖGESEN