Skip links

Yeni YÖK Yasası Akademiyi Özendirmeli

yeniyok

Ülkemizde artan üniversite, öğrenci ve akademik personel sayısı ile birlikte yükseköğretimde birçok sıkıntı baş göstermiş ve YÖK mevcut hali ile artık yetersiz kalmıştır. Hükümetin seçim beyannamesinde de yer alan yükseköğretim reformu gerekli hale gelmiştir. Ancak bu reform yapılırken ülkemizin dinamikleri de göz önüne alınmalıdır. Yeni kanunun gündeme gelmesini beklediğimiz şu günlerde ilgililerden yükseköğretim sistemini temelinden sarsacak aşırı değişikliklerden kaçınmalarını ve paydaşlardan görüş almalarını istiyoruz. Bu kanunla birlikte Türk Akademisinin kör topal ilerlemesine sebep olan sorunlara çözüm bulunmalıdır.

Bu bağlamda yeni nesillere akademiyi ve bilimi sevdirecek bir yasa yapılmalıdır. Sadece öğretim üyelerinin değil bütün öğretim elemanlarının ve üniversite idari personelinin haklarını koruyan/geliştiren, özgürlükçü ve mobbingi engelleyen bir kanun Türk Akademisinin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalı ki öğretim üyesi ihtiyacını nitelikli bir şekilde karşılayabilmenin en sağlıklı yolu, lisans öğrenimini daha iyi hale getirebilecek yollar aramak, kontenjanları düşürmek, özlük haklarını geliştirmek ve üniversitelere mali desteklerin arttırılmasından geçmektedir. Ne yazık ki birçok üniversitemizin lisansüstü eğitimler için ayırdığı proje bütçeleri dünyanın çok gerisinde komik rakamlarda kalmıştır. Proje bütçeleri çok düşük rakamlarda kaldıkça önemli bilimsel buluşlar elde edilmesini beklemek ne yazık ki gerçekçi olmayacaktır. Bu bağlamda yeni yükseköğretim kanunu ile üniversitelerimizin kadro ve bütçe yönünden desteklerinin arttırılmasını, adam kayırmanın, torpilin ve mobbingin önüne geçilmesini tüm yetkililerden talep ediyoruz.

Her sorun için ÖGESEN olarak çözümün paydaşı olmaya, sorunları birebir yaşayanlar olarak çözüm üretmeye hazırız.

            Saygılarımızla.