Skip links

Ve Artık O Gün Geldi.. ÖGEDER’DEN ÖGESEN’E..!!

Sayın Hocalarımız, Değerli Basın Mensupları;

 

Akademisyenlerimizin ve dolayısı ile ülkemizin geleceği için haklı mücadelemize başladığımız günden bu yana geçen sürede, bazen ÖGEDER ile dernek olarak bazen de sadece yıllardır mağdur bir topluluk olarak hiçbir çıkar gözetmeksizin akademik camia için varımızı yoğumuzu ortaya koyarak çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz.2023 hedeflerimizin konuşulduğu bu günlerde, ülkemizin geleceğinin teminatı olan ve en üst eğitime sahip kesim olarak, onlarca özlük hakkı sorunu ve sonu gelmez çalışmalar sebebiyle sonsuz bir umutsuzluk döngüsünün içine girmiş olmamıza rağmen, yılmadan her platformda sesimizi gür bir şekilde duyurmayı başardık.

Ve artık O Gün Geldi..! Artık ÖGEDER ile başladığımız yolumuza, ÖGESEN’i kurarak, daha güçlü, daha azimli olarak devam ediyoruz! Yalnızca 140 bin kişiden oluşan camiamızın bu güne kadar göz ardı edilmişliğine son veriyoruz! Derneğimize ek olarak, sendika olarak, ÖGESEN ile haklarımızı aramaya devam ediyoruz! Hiç bir konfederasyona ve ideolojiye bağlı olmadan bugün (17.07.2014) itibari ile dernek başkanımız Sayın Vahdet Özkoçak başkanlığında resmi olarak kurulan sendikamız, 7 kurucu üyesi ve sizlerin desteği ile akademik camia için çalışmaya devam edecek!

“Akademinin Yeniden Doğuşu” için desteklerinizi bekliyoruz!

Saygılarımızla

ÖGESEN

 

 

Kurucu Üyelerimiz:

1) Arş. Gör. Vahdet ÖZKOÇAK (Ankara Üniversitesi – ANKARA)

2) Arş. Gör V. Atahan TOĞAY (Süleyman Demirel Üniversitesi – ISPARTA)

3) Öğr. Gör. Tolga Ö. ÖZENÇEL (Selçuk Üniversitesi – KONYA)

4) Arş. Gör. Mehmet DEMİR (İnönü Üniversitesi – MALATYA)

5) Uzman Murat KÖSEÇAVUŞ (Ankara Üniversitesi – ANKARA)

6) Yrd. Doç. Dr. İlker SAKINÇ (Hitit Üniversitesi – ÇORUM)

7) Arş. Gör. Fatih BUDAK (Hacettepe Üniversitesi – ANKARA)

 

Vahdet ÖZKOÇAK

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)

Genel Başkanı