Skip links

Tüm Öğretim Elemanı Alımları Liyakata Dayalı ve Adil Olmalıdır

Bugün (09.11.2018) itibari ile birçok farklı konuda olduğu gibi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de güncellenmiş ve önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin bazıları zaten daha önceden yapılacağı açıklanmış olan değişikliklerdir. Şekilsel değişikliklerin yanı sıra özellikle ALES’in tanımlamasında yapılan değişik sınavı ÖSYM’nin tekelinden çıkarmış durumdadır. Bu durum YÖKDİL sınavında olduğu gibi birden fazla ALES’in farklı kurumlarca yapılabilmesinin önünü açmıştır. Bu tür değişiklikler olumlu olabileceği gibi hakkaniyetin sağlanabilmesi için belirli bir standardın tutturulması gerekliliği unutulmamalıdır.

Yine bu yönetmelikteki vurgulardan anlaşılabileceği üzere öğretim görevlisi alımlarımda “Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına” yönelik çalışmalar yapılacaktır. Her ne kadar bu yönetmelikte bu yönde bir ibare bulunmasa da YÖK tarafından daha önce açıklandığı üzere bu alanlara alımlarda ALES şartının kaldırılacak olması çok dikkatle ve liyakate zarar vermeyecek şekilde atılması gereken bir adımdır. Bu alanlar sınırlı olmalı, birçok adayın rahatlıkla bulunabildiği alanlarda bu tür şartlar yer almamalı veya rektörlüklere sınavın aranıp aranmayacağına yönelik inisiyatif bırakılmamalıdır. Bu tür yetkiler ülkemiz genelinde aynı şartlara sahip insanlar arasında ciddi farklılıklar oluşturabileceğinden bu önlemlerin alınması çok önemlidir. Süper yetkiye sahip rektörlükler, ne yazık ki kurumlarını ve adayları mağdur etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Yetki devri yapılsa da, kurullara uyulmamasının bireysel olarak da sonuçları olmalıdır.

Tüm bu değişiklikler yapılırken her zamanki gibi adaylardan ve paydaşlardan görüş alınmaması da ne yazık ki değişikliklerin eksik olmasına veya yeterli hatta faydalı olmamasına yol açmaktadır. Özellikle adayların şikayet ettiği birçok sorun görmezden gelinmemeli, liyakatli alıma dikkat edilmeli, sözlü sınavların kayıt alınması gibi yollar kesin olarak tesis edilmelidir.

Saygılarımızla

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGESEN Genel Başkanı