Skip links

Meslek Yüksek Okulları İdarecilerinin Mali Hakları Düzenlenmelidir

Maliye Bakanlığının 2015 yılında verdiği görüşler sonrası Meslek Yüksek Okulu idarecilerinin mali hakları ile ilgili sorunlar yaşanmıştır ve devam etmektedir. Üniversiteler bu görüşleri farklı farklı yorumlamış, kimi üniversiteler eski uygulama devam etmiş haklar korunmuş, kimi üniversitelerde  bu haklar kesilmiştir.

Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından 17.11.2015 tarih ve 40212 sayılı Kararı sonrası, idari görev ödeneğinin ödenmesi noktasında olumlu adımlar atılsa da; ders yükü muafiyeti ve ek derslerle ilgili sıkıntılar sürmüştür. Bununla ilgili bazı MYO idarecileri  geriye dönük talep edilen ekders ücretlerine yönelik İdare Mahkemesine dava açmış ancak sonuç olumsuz neticelenmiştir.

Daha sonra Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruda, Yüksekokul İdarecisi-MYO idarecisi ayrımı yapılmadan aynı hakların sağlanması yönünde başvuru yapılmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu olumlu bir karar vermiş ve YÖK’e bu haksızlığın giderilmesi için tavsiye kararı vermiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu kararı aşağıdaki gibidir.

Gerekçe ve dosya kapsamına göre Başvurunun Kabülüne,

Üniversitelere uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; Yüksekokullardaki müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına verilen idari görev ödeneği, ders yükü muafiyeti/indirimi ve ek ders ücreti haklarının Meslek Yüksekokullarındaki müdür, müdür yardımcısı ve bölüm başkanlarına da verilmesi hususunda gereğini yapmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na Tavsiyede bulunmasına,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafıdan karar üzerine tesis edilecek işlemin, otuz gün içinde KDK’a bildirilmesini zorunlu olduğuna karar verilmiştir.

 

Üniversitelerde uygulama birliği olmalıdır ÖGESEN olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiririz.

Saygılarımızla

 

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGESEN Genel Başkanı