Skip links

Genel Başkanımız Yrd.Doç.Dr. Vahdet Özkoçak’tan Kamuoyuna Çağrı!

Kamuoyunun Dikkatine,

ÖYP Usul ve Esaslar Belgesinin 10. maddesinin 1. fıkrası, ÖYP’li araştırma görevlilerinin sürelerinin hesaplanmasında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki azami öğrenim sürelerinin esas alınması gerektiğini belirtmektedir. 20.04.2016 tarihinde 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde “bütünleşik doktora” süresi 9 yıldan 7 yıla indirilmiştir. Bununla birlikte, daha önceki 01.07.1996 tarihli 22683 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde ise 19. maddede (değişik: RG-6/2/2013-28551) söz konusu süre 9 yıl olarak saptanmıştır.

ÖYP’li araştırma görevlileri yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre (01.07.1996 tarihli Yönetmelik, Madde.19) göre 9 yıl üzerinden planlarını yapmışlardır; ancak bir geçiş süreci de tanınmadan bir anda 7 yıl süreyi öngören 2016 tarihli en son yönetmeliğe tabi tutularak mağduriyet yaşamaktadırlar. Mevzuat düzenlemelerinde lehte hükümlerin geriye işletilmesi, ancak aleyhte hükümlerin ise geriye işletilmemesi prensibinden hareketle; ilişik kesme hesaplamalarında, 20.04.2016’ya kadar geçerli olan 9 yıllık sürenin esas alınıp, kazanılmış hakların zedelenmemesi ve mağduriyetlerin engellenmesi açısından, durumun düzeltilmesini talep etmekteyiz.

Saygılarımızla,