Skip links

ÖGESEN 1. Olagan Genel Kurulu

ÖGESEN 1. Olağan Genel Kurul 13 Aralık 2014 te Saat: 11.00 da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Konferans Salonu Dışkapı-ANKARA da yapılacaktır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 20 Aralık 2014 Saat:11.00 de aynı yerde tekrar toplanılacaktır.

Gündem Maddeleri

  1. Yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Divan Konuşması
  4. Açılış Konuşması
  5. Tüzük Değişikliği
  6. Gereksinim duyulacak kurul ve komisyon seçimi
  7. Yeni seçilecek organlara aday olanların belirlenmesi
  8. Dilek ve temenniler, Kapanış