Skip links

Yükseköğretimde Norm Kadro Yönetmeliğinin Dikkatle Hazırlanmış Olmasını Umuyoruz

YÖK tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklama ile norm kadro yönetmeliğinin yayınlanmak üzere sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. İlgili kararname uyarınca 60 gün içerisinde hazırlanması gereken yönetmeliğin zamanında tamamlanmış olmasından memnuniyet duymaktayız. Elbette burada asıl önemli olan yönetmeliğin niteliğidir. Bu bağlamda umuyoruz bu yeni yönetmelik çıkabilecek birçok sorun göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve üniversiteleri bir ortaöğretim kurumu gibi görmemiştir. YÖK’ün açıklaması incelendiğinde üniversitelerin tüm bileşenlerini karar mekanizmasına dahil edecek bir sistemin düzenlendiğinin söylendiği görülmektedir.

 

Norm yönetmeliği sadece rektörlere yetki verdiği takdirde üniversitelerde bir facia ortaya çıkabileceği ortadadır. Sessiz devrim adı altında yapılan daha önceki yetki devirlerinde, örneğin ÖYP meselesinde ortaya 2 yıl süren çok ciddi bir karmaşanın çıktığı unutulmamalıdır.
Temennimiz önceki sorunların yeniden ortaya çıkmaması ve mağduriyetlere yol açmamasıdır.

 

Bilimin, YÖK’ün de çok sevdiği bir ifade olan usta-çırak ilişkisi ile yürüdüğü ve alttan gelenlerin bilimi bir üste taşıdığı unutulur ve kadro verme süreçleri sadece “lisans/önlisans öğrenci sayısı-rektör” bazlı olarak yürütülürse ülkemizin bilimde kaybedeceği yılların telafisi çok zor olacaktır. Üniversitelerin eğitimin yanı sıra bilim ve teknoloji üretme, ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etme gibi çok önemli misyonları olduğu ve bu misyonların bazen çok uzun yılların ardından meyve verdiği unutulmamalıdır. Amacımız, Dünya çapında bilim insanları yetiştirecek üniversiteler ise kadro vermek zorlaşmamalı, aksine kolaylaştırılmalıdır. Alttan yetişecek ve kadro bekleyecek binlerce genç akademisyen ve akademisyen adayı desteklenmelidir. Çünkü ancak kalabalık ve yoğun bir şekilde bilim üreten birimler başarılı olabilir.

Umuyoruz bu yönetmelik, YÖK’ün de açıklamasında belirttiği gibi, “norm kadro meselesinin yükseköğretim için fırsatlar doğuracak bir sürece evrilmesini” sağlayacaktır.

Saygılarımızla

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

ÖGESEN Genel Başkanı