Skip links

Yardımcı Doçentlik İçin Doktora Sonrası Eğitim (Post-Doc) Şartı mı Geliyor?

Yardımcı Doçentlik İçin Doktora Sonrası Eğitim (Post-Doc) Şartı mı Geliyor?
Akademide ÖYP’li araştırma görevlilerinin daimi kadro statülerinin ellerinden alınması sebebiyle yürütmekte olduğumuz kapsamlı çalışmalar devam ederken AYM sürecinin uzun olabilme ihtimaline karşılık havuz sistemini önermiş ve YÖK’ün de buna olumlu baktığını öğrenmiştik. Ancak havuz sistemi ÖYP’nin tekrar 33/a olması için yürütülen mücadeleye bir alternatif olmayıp sadece hakların tam anlamıyla tekrar geri alınmasına kadar kimsenin işini kaybetmemesi amaçlanmıştır. ÖYP’li araştırma görevlilerinin haklarının gasp edildiği ve kazanılmış haklarının anlamsızca geri alındığı unutulmamalı, ne zaman olursa olsun bu haklar geri iade edilmelidir.

Bu süreç devam ederken referandum sonrası için hazırlanan bir kanun değişikliği ile doçent kadrolarına atanmak için post-doktora yapma şartının getirileceği konuşulmaktadır. Türk Akademisinin Dünya standartlarına uygun hale getirilmesi ne kadar önemli ise de, 2 veya 3 yıllık bir post doktora ardından öğretim üyeliğine geçişin öngörüldüğü bu değişiklik, eğer yapılacaksa, etraflıca düşünülmeli ve ÖYP’de olduğu gibi “ben yaptım oldu” egosu bir kenara bırakılarak binlerce insanın mağduriyeti önlenmelidir. Bu köklü değişiklikler yapılırken paydaşlardan görüş alınmaması ve ülkemiz dinamiklerinin göz önünde bulundurulmaması ne yazık ki yükseköğretim sistemimizin temellerine dinamit koyabilir, birçok idealist ve iyi yetişmiş genci akademiden uzaklaştırabilir. Bazı ülkelerin sistemleri direk ülkemizde uygulamak yerine akademimizin dinamiklerini göz önüne alarak ülkemize özgü, mağduriyet oluşturmayacak sistemleri hayata geçirmek öncelikli görevimiz olmalıdır. Unutulmamalı ki yurt dışında akademi, ülkemizden çok daha farklı ve hızlı bir sisteme sahiptir.
Bu süreç için akla birçok soru gelmektedir. Bu sistem yine mevcut durumda kadrosu bulunan kişilere uygulanacak mıdır? Bir geçiş süreci verilecek midir? Kadro alma sistemi nasıl olacaktır? Genç bilim insanlarının gelecek planlaması imkansız hale mi getirilecektir? Yine binler işsizlik ile karşı karşıya mı kalacaktır? Bunlar gibi birçok soru dikkate alınmalı, insanların ve ülkemizin geleceği ile deneme tahtası gibi oynanmamalıdır.
Referandum sonrası için hazırlandığı öğrenilen 3 kanun teklifinin hayata geçmesi ve post doktoranın gelmesi ile birlikte Nisan sonrası akademimizde birçok şeyin değişeceği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda ilgililere paydaşlardan görüş alınması çağrımızı yeniliyor, bu köklü değişikliklerin sadece Rektör ve YÖK üyesi profesörlerden oluşan kurulların kararı ile yapılmasının eksikliklere yol açacağını belirtiyoruz. Bu bağlamda ÖGESEN olarak paydaş olmaya her zaman hazırız.
Saygılarımızla.

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGESEN Genel Başkanı