Skip links

Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi “Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi” Kadrolarını da Kapsamalıdır

Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin kadrolarına atanacağı Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.
Bilindiği üzere YÖK’ün yayımladığı, 2021-2022 öğretim dönemine ait yükseköğretim istatistiklerine göre Türkiye’de 184 bin 702 akademik personel görev yapmakta. Söz konusu personel arasında sözleşmeli olarak çalışan 41 bin 484’ü doktor öğretim üyesi ve 38 bin 392’si öğretim görevlisi mevcuttur. Sözleşmeli kapsamındaki bu akademisyenler, gerek anlattıkları ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri sayesinde, üniversitelerimizde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile öğrenci yetiştirmede, gerekse bilimsel araştırmalar, proje ve makale çalışmalarıyla akademik alanda emek vererek ülkemizin refah düzeyinin artırılmasında önemli roller üstlenen ve hazırlanan kanun teklifindeki diğer sözleşmeliler gibi yine 4B kapsamında görev yapan personeldir.

Üniversitelerin belirlenmiş olduğu yönetmeliklerde yer alan bazı şartları sağlamakta zorlanan doktor öğretim üyelerinin işten atılmakla karşı karşıya kaldığını ve bu durumun hem kişilerin psikolojilerini hem de bilimsel çalışmalarını etkilenmektedir.

Akademik zam, Öyp’lilerin haklarının iade edilerek 33a’ya geçirilmesi ve şimdi 50d li araştırma görevlilerinin 33a ya geçiş çabalarımızla sonuçlandırılmasında olduğu gibi tüm akademik personelin “Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesinde ” (Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi) daimi kadroya geçirilmesi çalışmalarımız ve temaslarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Eğitim çalışanlarının özlük haklarını ve akademiyi hakkettiği yerlere getirebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Akademide güçlü hukuk ağımız her zaman yanınızda olacaktır.

ÖGESEN