Skip links

ÖYP Mağduriyeti Unutulmamalı…

Bilindiği üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin daimi statülü kadroları (2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca) 01.09.2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı KHK ile geçici statüye (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca) alınmışve eski statülerine tekrar atama hakkı üniversitelere bırakılmıştır.Bu madde ile ÖYP kapsamında atanmış araştırma görevlileri doktora sonrası belirsizliğe terkedilmiştir. Geçen yaklaşık bir buçuk senelik zaman diliminde verilen uğraşlar ve YÖK nezdindeki girişimler ile birçok üniversite kadroları iade etmeye başlamışken geçtiğimiz yıl içinde yasalaşan 2547 sayılı kanunun ek 38. Maddesi ile 01.01.2018 tarihi itibari ile 33/a statüsüne (daimi statü) geçişlerin sistem değişikliği sebebi ile durdurulduğu anlaşılmıştır. Bu durum 33/a maddesi kapsamında atanmış ve daha sonra kazanılmış kadro hakları alınmış genç akademisyenlerin ülkemizde görülmemiş mağduriyetler yaşamasına sebep olmuş ve vicdanları sızlatan durumlar ortaya çıkmıştır. Bazı üniversitelerimiz ve vicdanlı rektörlerimiz genç akademisyenlere kazanılmış haklarını iade etmiş, ancak ne yazık ki bazı üniversitelerimiz hak ederek atanmış ve ülkemizin en yüksek eğitimine sahip bu akademisyenleri işsizliğe terk etmekte ısrar etmiştir. Bu durum, aynı şartlarla atanmış iki kişiden biri hakkını alırken diğerinin alamamasına sebep olmuştur.Devletimize güvenerek hiçbir torpili olmadan akademisyen olmayı başaran binlerce genç, geri dönüşü olmayacak mağduriyetler ve işsizlik korkusu yaşamaktadır. Ne yazık ki bu tür uygulamalar bazı bürokratlar tarafından yapılmış ve bir buçuk senedir çözülmesi için mücadele edilmek zorunda kalınmıştır. Seçim dönemine girdiğimiz şu günlerde birçok düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Kadroları ellerinden alınan ve geri iadeler başlamışken 33/a’nın kaldırılması ile ikinci kez mağduriyet yaşayan ÖYP araştırma görevlilerinin durumu da göz ardı edilmemeli ve herhangi bir terör örgütü ile bağlantısı olmayanların kadroları artık iade edilmelidir.Soruyoruz; daha yeni 20 yeni üniversitenin kurulmasına yönelik kanun taslağı meclise sevk edilmişken, binlerce genç akademisyenin işsizliğe terk edilmesi ne kadar mantıklıdır? Ne yazık ki YÖK’ün inadı yüzünden binlerce genç akademisyen mağdur durumdadır. Artık bu kazanılmış hakların, merkezi olarak iade edilmesini gerekmektedir.

Saygılarımızla

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
ÖGESEN Genel Başkanı