Skip links

MYO’da görev yapan akademisyenlere destek!

Enstitülerin Tek Çatı Altında Toplanması İçin Gerçekleştirilen Kanun Tasarısına Meslek Yüksekokulları da Eklenmeli

Bilindiği gibi Meslek Yüksekokullarında (MYO) görev yapan akademisyenlerin, fakültede görev yapan meslektaşlarına oranla araştırma olanakları oldukça kısıtlıdır. Bu sorunun en büyük bölümü, MYO’larda görev yapan akademisyenlerin unvanına bakılmaksızın ilgili alanlardaki enstitülerine bağlı olarak lisansüstü öğrenci yetiştirme ve/veya lisansüstü ders verme imkanının tanınmamasıdır. Son yıllarda gerek Üniversiteler Arası Kurul’un (ÜAK)  doçentlik yönetmeliğinde gerekse üniversitelerin öğretim üyesi atama ve yükseltme yönetmeliklerinde lisansüstü öğrenci yetiştirme ve tez danışmanlığı istenilen koşullar içerisinde yer almaktadır. Dolayısı ile artık MYO’lar üvey evlat statüsünden çıkarılmalı, üniversitelerimiz ve ülkemiz için önemi kavranmalı ve gerekli haklar tanınmalıdır. Buna araştırma ve öğrenci olanakları da dahildir.

Enstitülerin tek çatı altında toplanması konusunda yapılan kanun tasarısı çalışmasına fakültelere bağlı bölümlerde olduğu gibi MYO’ların da birleştirilecek olan enstitüye bağlanması, ilgili sorunu ortadan kaldıracaktır. Ülkemizin, gelişen bilime ayak uydurması isteniyorsa üniversiteler artık bir bütün olarak görülmelidir.

 

Saygılarımızla

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

ÖGESEN Genel Başkanı