Skip links

Öğretim Elemanı Kadroları Nerelerden İlan Edilir?

Öğretim elemanı kavramının ne demek olduğu ve öğretim elemanı kadrolarının nerelerden ilan edildiği sürekli olarak karıştırılan bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Öğretim elemanı; 2547 sayılı yükseköğretim kanununun Tanımlar başlıklı 3. maddesinin değişik “ı” bendi uyarınca “Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir” şeklinde tanımlanmaktadır. Kısaca öğretim elemanı kavramı tüm akademisyenleri kapsamaktadır. Dolayısı ile öğretim elemanı dendiğinde Doktor öğretim üyesi (eski yardımcı doçent), doçent, profesör, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi dahil TÜM akademisyenler anlaşılmalıdır. Bu kadroların ilan edilme şekilleri ise farklı bir mevzudur.

12 Haziran 2018 tarihinde güncellenen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” uyarınca öğretim üyesi ilanları resmi gazeteden ve ilgili kurumların internet sitelerinden yayınlanmak zorundadır. Eskiden doçent ve profesör kadrolarının resmi gazetede yayınlanma zorunluluğu varken yardımcı doçent kadrolarının resmi gazetede yayınlanma zorunluluğu bulunmuyordu. Artık bu durum değişmiştir.

07 Haziran 2018 tarihinde güncellenen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı (yani araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi) ilanları ise YÖK’ün ve ilgili kurumların internet siteleri üzerinden yayınlanmak zorundadır.

Son bir hatırlatma; mevzuatların son hallerinin kurumların ve hatta YÖK’ün internet sitesinden takip edilmesindense “mevzuat.gov.tr” üzerinden takip edilmesi, yakın zamanda yapılmış değişiklikleri gözden kaçırmamak açısından önem arz etmektedir. Çünkü kurumlar ve YÖK sitelerini ne yazık ki pek fazla güncellememektedir.

 

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK