Skip links

ÖGESEN’den 50/d maddesi geçiş raporu

Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Vahdet Özkoçak, akademisyenlerin 50/d sorununa ilişkin basın açıklaması yaptı. İşte o açıklama;

Türk Akademisinde iş güvencesinin olmadığını, sözleşmeli çalışıldığını ve bunun en büyük mobbing kaynağı olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilmekte olan araştırma görevlilerinin doktoraları bittikten sonra ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar kadroları ile ilişikleri kesilmekte ve işsiz kalmaktadırlar. Üniversitelerin ve öğrenci sayılarının sürekli arttığı günümüzde ülkemiz acil olarak 50 bin doktoralı elemana ihtiyaç duyarken yetişmiş doktoraları Araştırma Görevlilerinin işsiz bırakılmaları ne kadar doğudur?

Bu  durum Türk Akademisinin kanayan bir yarasıdır. Bir vücutta açık, kanayan bir yer varken vücudun diğer kısımları normal çalışmasına devam edemez. İşte Türk Akademisi yıllardır açık yaralar ile yoluna devam etmeye, engeller aşmaya çalışmaktadır. ÖGESEN ve ÖGEDER olarak uzun zamandır dile getirdiğimiz bu problemin çözümü aslında çok kolaydır. İnsanı değersizleştiren ve motivasyonunu düşüren bu maddenin en kısa sürede tarihe karışmasını ve 50/d maddesi kapsamında çalışan araştırma görevlilerinin ise belli şartlar ışığında 33/a kadrosuna atanması gerektiğini düşünüyoruz.

Doktora programı olan bölümlerde çalışan araştırma görevlileri aşağıdaki şartları sağladıktan sonra, doktora programı olmayan bölümlerde istihdam edilmekte olan 50/d araştırma görevlileri ise ÖYP’de olduğu gibi doktora için uygun diğer bölümlere görevlendirildikten veya en yakındaki eşdeğer bölümde doktoraya başladıktan sonra aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde, hiçbir zaman kısıtlaması, ek koşul veya öznel değerlendirme kriteri olmadan 33/a maddesi uyarınca atanmalıdırlar.

Bu kapsamda;

1) YL bitiminde direkt Doktoraya geçiş yapılarak, Doktora yeterliliği vermiş olmak

2) YDS veya eşdeğerli bulunan sınavlardan 50 puan almış olmak

3) SSCI veya ulusal bir dergide en az bir yayını olmak

4) Sempozyum, kongre veya seminerlerde en az bir (1) sözlü sunumu veya en az iki (2) poster bildirisi bulunmak

Şartlarını kadro bitiş tarihlerinden önce herhangi bir zamanda sağlayan bütün araştırma görevlileri başka koşul olmadan 33/a maddesi uyarınca yeni kadro açılmasına gerek olmaksızın atanmalıdırlar. Ayrıca kadro bitiş tarihleri gelmiş fakat şartları sağlayamayan bütün 50/d araştırma görevlileri için de şartları sağlayabilmeleri için ek bir (1) yıl süre verilmeli ve bir daha 50/d araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmemelidir.

ÖGESEN Genel Başkanı Vahdet Özkoçak