Skip links

Ögesen ve Hitit Üniversitesi İşbirliğinde Hazırlanan AB Projesi İmzalandı

ÖGESEN (Öğretim Elemanları Sendikası) ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan “INTELLECTUAL EFFORT FOR BUILDING SOCIAL DIALOGUE” isimli proje, sözleşme makamı olan Merkezi Finans ve İhale birimi tarafından başvuran toplam 86 projeden ilk 5’e girerek kabul edilmiştir. Genel Başkanımız Dr. Vahdet ÖZKOÇAK ve Genel Başkan Yardımcımız Uzm. Murat KÖSEÇAVUŞ tarafından imzalanan proje 1 Haziran 2017 tarihinde başlayacaktır. Projede Genel Başkanımız Dr. Vahdet ÖZKOÇAK ve Hitit Üniversitesinin değerli öğretim elemanları görev yapacak olup, 10 ayda tamamlanacaktır.
Projenin genel hedefi, ulusal düzeyde ve geniş tabanlı oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla akademik personel ve üniversite yönetimi arasındaki kültür ve diyalog dinamizminin mükemmelleşmesine katkıda bulunmaktadır. Günümüzde bir taraftan küresel değişimlere hızla uyum sağlama zorunluluğu ve diğer taraftan artan yükseköğrenim talebini rasyonel olarak karşılama yükümlülüğü içinde bulunan üniversiteler, hizmet ettikleri toplumları şekillendirmede ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişme temelli ulusal ihtiyaçları öne çıkararak, daha bir misyon ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu çoğul yapı içerisinde projenin katkı sağlayacağı en önemli bileşen, akademik ortamda yer alan herkesin karşılıklı sorumluluğunu güçlendirmek ve sosyal diyalog yoluyla bilgi akışının şeffaflığı sayesinde çatışmalar olmadan kültür dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda hoşgörü değerlerini ve barışçıl çözümlerin önceliğini doğrulamak, farklı kültürel geleneklerin önemini vurgulayarak, karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek projenin çalışma alanları arasında yer almaktadır.
Proje çıktıları arasında; öğretim elemanlarının plagiarism ve mobbing şikâyetleri için İzleme Biriminin kurulması, sosyal diyalog farkındalık artışına yönelik olarak 5 farklı üniversitede konferans ve seminerlerin düzenlenmesi yer almaktadır. Projenin Bütçesi 80.293 Euro olarak belirlenmiş olup, Projenin imzalanmasının ardından proje hakkında bilgi vermek üzere projenin çalışma ekibi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin ALKAN’ı makamında ziyaret ettiler.