Skip links

Hitit Üniversitesi ve ÖGESEN’in AB projesi görkemli bir törenle tanıtıldı!

Hitit Üniversitesi ÖGESEN (Öğretim Elemanları Sendikası) işbirliğinde hazırlanan “IntellectualEffortForBuildingSocialDialogue” isimli proje, başvuran toplam 86 projeden ilk 5’e girerek Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kabul edilen ve 01 Haziran 2017 tarihinde başlayan projenin açılışı 21.06.2017 tarihinde Çorum Büyük Otel’de Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Reha Metin ALKAN, proje Koordinatörü ve ÖGESEN Genel Başkanı Yard.Doç.Dr. Vahdet ÖZKOÇAK,ÖGESEN Genel Başkan yardımcısı Murat KÖSEÇAVUŞ,ÖGESEN Özel Kalem Müdürü Derya SÖNMEZ ,ÖGESEN Genel Başkan Danışmanı Erdal AKPINAR ile Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal KANIK, Hitit Üniversitesi Personel Daire Başkanı Şaban ZORLU, KOSGEB Çorum il Md Uzmanları Gökhan YÜRÜRER ve Nuran KATİPOĞLU DAL ile projede görev alacak akademisyenler ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.

Açılışta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin ALKAN ve Proje Koordinatörü ;ÖGESEN Genel Başkanı Yard.Doç.Dr. Vahdet ÖZKOÇAK Proje hakkında basına ve konuklara açıklamalarda bulundular

Proje üyelerini; Yrd. Doç. Dr. Vahdet Özkoçak, (Fen Edb. Fakültesi ÖGESEN Genel Başkanı), Doç. Dr. İlker Sakınç (İİBF), Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş Başcı (İİBF), Öğr. Gör. Doğan Demirci (SBMYO), Okt. Mehmet Aydınkal (SBMYO) ‘ın oluşturduğu proje 10 ayda tamamlanacaktır.

Projenin genel hedefi, ulusal düzeyde ve geniş tabanlı oluşturulacak sosyal diyalog mekanizmaları yoluyla akademik personel ve üniversite yönetimi arasındaki kültür ve diyalog dinamizminin mükemmelleşmesine katkıda bulunmaktadır.

Günümüzde bir taraftan küresel değişimlere hızla uyum sağlama zorunluluğu ve diğer taraftan artan yükseköğrenim talebini rasyonel olarak karşılama yükümlülüğü içinde bulunan üniversiteler, hizmet ettikleri toplumları şekillendirmede ekonomik, kültürel ve teknolojik gelişme temelli ulusal ihtiyaçları öne çıkararak, daha bir misyon ve sorumluluk üstlenmişlerdir. Bu çoğul yapı içerisinde projenin katkı sağlayacağı en önemli bileşen, akademik ortamda yer alan herkesin karşılıklı sorumluluğunu güçlendirmek ve sosyal diyalog yoluyla bilgi akışının şeffaflığı sayesinde çatışmalar olmadan kültür dengesinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Bu bağlamda hoşgörü değerlerini ve barışçıl çözümlerin önceliğini doğrulamak, farklı kültürel geleneklerin önemini vurgulayarak, karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmek projenin çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Proje çıktıları arasında; öğretim elemanlarının Plagiarism (İntihal) ve Mobbing şikâyetleri için İzleme Biriminin kurulması, Sosyal Diyalog farkındalık artışına yönelik olarak 5 farklı üniversitede konferans ve seminerler için Proje bütçesi 80.293 Euro olarak belirlenmiştir.