Skip links

Genel Başkanımız Sayın Dr. Vahdet Özkoçak, CHP Bursa Milletvekili Sayın Dr. Ceyhun İrgil ve CHP Edirne Milletvekili Sayın Okan Gaytancıoğlu Gazi Meclis’te “Yükseköğretim Sorunları”na Yönelik Basın Açıklamasında Bulundular.

Genel Başkanınımz Dr. Vahdet Özkoçak, KHK ile ÖYP’lilerin daimi kadrodan, ‘akademinin tümörü’ olarak nitelendirdiği geçici statüye getirildiğini belirtti.
Özkoçak, Yükseköğretim Kanunu’nun geliştirilmesini beklerken, tasarıda yamalar halinde iyileşmeler bulunduğunu savundu.
CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’ndaki (ÖYP)’nda araştırma görevlilerinin kadro statülerini değiştirmesinin, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almak değil Türkiye’nin bilimsel geleceğini sabote etmek olduğunu savundu.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Vahdet Özkoçak ile parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

İrgil, KHK ile ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin kadro statülerini değiştirmesini değerlendirdi. İrgil, yaklaşık 14 bin ÖYP’li genç akademisyenin, doktora programındakilerin, sabah uyandıklarında kadrolarının elinden alındığını gördüklerini belirtti.

Hiçbir güvence altında değilsiniz, sizi rektörlerin insafına bırakıyoruz.” denildiğini öne süren İrgil toplumun, ÖYP’lilerin farkında olmadığını söyledi.

Rektörlerin de KHK’yı bahane ederek doktora programını bitirenleri kapının önüne koyduğunu savunan İrgil, “Bu, devletteki devamlılık ilkesi açısından çok önemli hukuksuzluk. Bu sadece Türkiye’de değil dünya tarihindeki en büyük genç akademik soykırımdır. Bu, 14 bin küskün, kızgın, ülkesine, devletine güvensiz akademisyen yaratırken bu akademisyenlerin yurtdışına beyin göçünü engelleme imkanı yok. ÖYP’lilere yapılan, haksızlığın ötesindedir, Türkiye’nin geleceğini ipotek altına almak değil Türkiye’nin bilimsel geleceğini sabote etmektir.” diye konuştu.

CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaytancıoğlu, tasarıda meralarla ilgili düzenlemenin yer aldığını, Türkiye’nin hayvan ithal ederken, ucuz yem kaynağı meraların alanının daraldığını, meralarda sanayi tesislerinin, madenlerin açılmak istendiğini savundu.

Tasarıda, zeytinlikler, mera, kıyı alanlarının yanı sıra hiç ilgisi olmayan maddelerin de bulunduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, tasarının yüzde 30’unun eğitim, üniversitelerle ilgili olduğunu belirtti.

Üniversitelerde taşeronlaşmanın söz konusu olduğunu dile getiren Gaytancıoğlu, öğretim üyeleri, öğretim elemanların tedirginlik içinde, gelecek kaygısında olduğunu öne sürdü. Gaytancıoğlu, tasarıyla üniversitedeki genç akademisyenlerin, artık taşeron sisteme uymak zorunda kalacağını savundu.