Skip links

Elinizdeki Çamur Yalnız Sizi Kirletir…

             Son günlerde, bazı illerimizde daha yoğun olmak üzere bir çok ilimizden, sendikamıza, iftiralar atıldığına dair haberler ulaşmaktadır. Bazı sendika denemeyecek kuruluşlar ve bu kuruluşlara bağlı kimseler, üyelerimizin yanına giderek sendikamıza yönelik “Paralelci”, “Şu parti mensunbu” vs gibi iftiralar atmakta, her üyemizin nabzına göre şerbet vermeye çalışmakta ve üyelerimizin ÖGESEN’den istifa etmesini istemektedir.

            ÖGESEN’in tarafsız ve çalışmaya dayalı prensipleri ile dürüstçe büyümesini hazmedemeyen, karşı sunabilecekleri hiçbir çalışması ve savı olmadığı için iftira atmaktan başka çaresi olmayan, sadece adında sendika bulunan bu kuruluşun temsilcisi art niyetli kimseler, ülkemizdeki kanunları ve hatta anayasamızı hiçe saymaktadır. İftira at, izi kalsın stratejisi ile hareket ederek, ülkemizde sendikacılığın hangi seviyede olduğunu da kanıtlamaktadırlar.

ÖGESEN “HER TÜRLÜ” KURUM, KURULUŞ, SİYASİ GÖRÜŞ VE İDEOLOJİDEN BAĞIMSIZDIR.

            Çalıştıkları kurumların kimlikleri altında bize sayısız iftira atan bu kişilere buradan açıkça söylüyoruz, bu davranışlara en kısa sürede son verilmediği takdirde, bu karalamaları yapmaya çalışan her birey ve kurum için ayrı ayrı hukuki mücadele başlatacak ve sonuna kadar takipçisi olacağız.

            Ülkemizde gelişen ötekileştirme ve iftira kültürünün en güzel örneği olan bu sendika, üyelerinin haklarını savunmak yerine başka sendikaları karalamayı daha kolay görmektedir.

            Değerli üyelerimizden ve akademisyenlerimizden bu iftiralara kulak asmamalarını rica ediyor, her türlü kurum, kuruluş, siyasi görüş ve ideolojiden bağımsız olacağımızı beyan ediyoruz.

    ÖGESEN