Skip links

Doçentlik Sözlü Sınavı Kalkmalı !

Genel Başkanınımız Vahdet Özkoçak, doçentlik başvurusunda juri sisteminin her aday için farklı işlediğini belirterek, “Sözlü aşamasında da jüri üyeleri tamamen öznel kriterler ile hareket edebiliyor. Bu farklılıklar hiçbir yazılı kritere dayanmayıp tamamen öznelliğin sonucudur. Bu öznellik birçok adayı uzun süreler mağdur etmekte ve zaman zaman mobbing amaçlı kötüye de kullanılabiliyor. Zaman, para ve motivasyon kaybına sebep olan bu sistem bir an önce kaldırılmalı” diye konuştu.

Bilindiği gibi birçok alanda doçentlik başvuru şartları 2015 yılının son günü değiştirilmiş ve daha zor hale getirilmiştir. Akademik kariyerin en önemli dönüm noktası olarak kabul edilebilecek doçentlik, jüri sistemi nedeni ile her aday için farklı işlemektedir.
Jüri sistemi ülkemiz şartlarında ne yazık ki efektif olarak işleyememekte, ikili ilişkiler olumlu veya olumsuz olarak adaya geri dönmektedir. Eser inceleme aşamasında, bir jüri üyesinin pozitif görüş bildirdiği dosyaya bir başka jüri üyesi negatif görüş bildirerek doçentlik için uygun olmadığına yönelik rapor verebilmektedir. Aynı şekilde sözlü aşamasında da jüri üyeleri tamamen öznel kriterler ile hareket edebilmektedir. Bu farklılıklar hiçbir yazılı kritere dayanmayıp tamamen öznelliğin sonucudur. Bu öznellik birçok adayı uzun süreler mağdur etmekte ve zaman zaman mobbing amaçlı kötüye de kullanılabilmektedir. Zaman, para ve motivasyon kaybına sebep olan bu sistem bir an önce kaldırılmalıdır.
Daha önceki bazı değişiklikler ile şartlar ağırlaştırılmış, kriterler genişletilmiş ve jüri sisteminin kaldırılabilmesinin önü açılmıştır. Artık bu kriterlerin sağlanması doçent olmak için yeterli olmalı, yalnızca şartların sağlandığına ve etik ihlalin olmadığına yönelik jüriler bulunmalı, bütün kurallar yazılı şekilde bulunmalı, inisiyatif kullanma hakkı kaldırılmalı ve doçent unvanını alan her akademisyenin öznelliğe yer bırakılmadan en geç 6 ay içerisinde Doçent kadrosuna atanması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır. Bu şekilde birçok sorun çözüme kavuşturulabilir ve yıllarca eğitim alarak doçent olma aşamasına gelen adayların mağduriyeti ile zaman, para ve motivasyon kaybı engellenebilir. Bu isteğimizin yetkililerce dikkate alınmasını ve bu sistemin bir an önce daha iyi bir sistem ile değiştirilmesini arzu ediyoruz.
Saygılarımızla.

Dr. Vahdet Özkoçak
ÖGESEN Genel Başkanı