Skip links

31.01.2018 itibari ile Meclisimize Sevk Edilen ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Yapılması Öngörülen Başlıca Değişiklikler

– Uzman, Okutman, Eğitim Öğretim Planlamacısı ve Çevirici kadroları kaldırılarak bu kadrolarda bulunanlar otomatikman öğretim görevlisi kadrolarına atanıyor.

– Yardımcı Doçentliğin adı değiştirilerek Doktor Öğretim Üyesi yapılıyor. Atamalar 4’er yıllık.

– Doktor öğretim üyeliği kadrolarına atanmak için merkezi dil sınavlarından 55 alınmasını gerektiren değişiklik geri çekilmiştir.

– Doktor öğretim üyeliği kadrolarının YÖK tarafından ilan edileceğini öngören değişiklik geri çekilmiştir.

– Yabancı dil alanında olanların 2. yabancı dil zorunluluğu devam ediyor.

– Doçentlik ünvanının kaldırılarak yerine yeterlilik belgesi verilmesini öngören değişiklik geri çekilmiştir. Sistem ünvan bazlı devam edecektir.

– Doçentlik sözlü sınavının yapılıp yapılmayacağı üniversitelere bırakılmış ve yapılmasına karar verilmesi halinde sınavın eskiden olduğu gibi ÜAK taraından merkezi olarak yapılmasına karar verilmiştir.

– Doktorasını tamamlamış olan araştırma görevlilerine haftada 12 saat üzerinde verecekleri dersler için 10 saate kadar ders ücreti alma hakkı tanınmaktadır.

– Lisansüstü tezlere erişiminin bir süre kısıtlanabilmesi olanağı kaldırılmıştır.

– Doçentliğe önceki dönemlerde başvuranlar talepleri halinde başvurdukları dönemin mevzuatına 1 yıl süre boyunca tabi olabileceklerdir.

– Öğretim elemanlarının kadro dereceleri yeniden belirlenmiştir.

– Doktor Öğretim Üyelerine yapılan 100 lira zam devam etmektedir.

– ÜAK ile ilgili çeşitli idari değişiklikler yapılmıştır.

– Üniversiteler kadrolara yapacakları atamalar için kendi şartlarını belirleyecek.