Skip links

Sendikamız Tarafından ”Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hususunda Danıştay’da Yürütmenin Durdurulması Talebi ile Aynı Gün Dava Açıldı.
Akademinin Yeniden Doğuşu için çalışmaya devam…

10/08/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Doçentlik prosedürünü önemli ölçüde zorlaştıran düzenlemeler getirilmiş olup;
İlgili yönetmelik hükümlerinin “Dava açma, hak arama hürriyeti ve hukuki denetimi sınırlaması, doçentlik başvuru tarihlerini daha da sınırlı hale getirerek kamu yararına aykırı düzenlemeler yapılması, hakkı sınırlar mahiyetteki düzenlemenin ancak kanun koyucu tarafından kanunla yapılabilmesi…” gibi gerekçeler dolayısı ile sendikamız tarafından Danıştay’da, yayımlandığı aynı gün ”Yürütmenin Durdurulması Talebi” ile dava açılmıştır. Akademinin Yeniden Doğuşu için çalışmaya devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.