Skip links

Sağlam demokrasilerde darbe kültürü olmaz, olmamalıdır.

15 Temmuz 2016 itibari ile bazı gruplar darbe yapmaya kalkışmışlar, halkımızın iradesini hiçe saymışlardır. Artık darbe devri geçmiştir. Sağlam demokrasilerde darbe kültürü olmaz, olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir demokrasi ve hukuk devletidir. ÖGESEN olarak darbelerin karşısında demokrasinin ve seçilmiş meclisimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.