Skip links

#ÖYP50d Nasıl #ÖYP33a Oldu?

Bilindiği üzere ÖYP’li (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) yaklaşık 14 bin araştırma görevlisinin kadroları 674 sayılı KHK’nın 49. Maddesi ile hiçbir ayrım yapılmadan ellerinden alınmış ve geçici statüye geçirilmiştir. Kadroların dönüştürülmesi kararı, başta YÖK olmak üzere içlerinde bazı üniversite rektörlerinin de olduğu kesimlerin, ÖYP’liler hakkında neredeyse tamamı fetöcü demeye varacak kadar yapılan kara propaganda sonucunda bakanlar kurulunun yanlış bilgilendirilmesi ile alınmıştır. Sendikamız tarafından genel başkanımız Dr. Vahdet ÖZKOÇAK başkanlığında görevlendirilen bir heyet sıcağı sıcağına Ak Parti İstanbul Milletvekili Sayın Metin KÜLÜNK ile ÖYP50d konusunda görüşme gerçekleştirilmiş ve kendisi detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Görüşme sonucunda da 657 sayılı KHK ile kadroları 50d maddesine çevrilen ÖYP araştırma görevlilerinin uğradığı haksızlık konusunda mutabık kalınmıştır.

Devam eden süreçte bizzat YÖK Başkanı tarafından meselenin fetö ile alakası olmadığı açıklanmıştır. Yaptığımız birçok girişim sonucunda 10 Kasım 2016 ‘da ilgili KHK maddesinin TBMM’de görüşülmesi sırasında iktidar ve muhalefet partilerimiz kadro gaspının değişmesi üzerinde anlaşmışsa da maalesef son anda devreye giren bazı güçler bu değişikliği engellemiştir. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli tarafından, yeni çıkarılacak bir KHK ile FETÖ soruşturması biten ve suçsuz bulunan ÖYP’li Araştırma Görevlilerine kazanılmış hakları olan 33/A kadrolarının iade edileceği sözü verilmiştir. CHP Bursa Milletvekili Sayın Ceyhun İrgil 10 Kasım 2016 günü TBMM’de yaptığı konuşmasında bu sözün Sayın Nurettin Canikli’den alındığını dile getirmiştir.
ÖGESEN olarak verilen söz üzerine ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmada ÖYP’li Araştırma Görevlilerine verilen söze ne kadar güvendikleri, bu sözün tutulup tutulmayacağı konusundaki görüşleri soruldu. Ankete katılan toplam 3976 kişinin cevapları incelendiğinde, ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin %60’ı (2392 kişi) bu sözün tutulacağına inanmadıklarını, %25’i (1006 kişi) inanmadıklarını ancak inanmak istediklerini, %8’i (332 kişi) ise bu sözün olayı geçiştirme sözü olduğunu düşündüklerini, %3’ü (108) hatanın anlaşıldığını ancak KHK’nun delinmek istenmediğinden çözümün ertelendiğini ve yalnızca 116 kişi (%3) sözün tutulacağına inandıklarını belirtmişlerdir.

10 Kasım 2016 tarihi itibariyle ÖYP’liler için başlayan bu sıkıntılı bekleyiş verilen sözlerin ve gerekli adımların bir türlü atılmaması üzerine bir karamsarlık ortamı oluşmuş ve yaklaşık bir yıl kadar sessiz bir bekleyiş ortamı oluşturmuştur.

 

2017 yılı son çeyreği ÖYP’li araştırma görevlileri için bazı heyecanlara neden olmuştur. 1 Temmuz 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı kanuna göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren araştırma görevlilerinin sadece 50d kadrosunda alınacağı ve bu tarihten sonra 33a geçirme işlemlerinin yapılmayacak olması bazı korku ve sancılı gelişmelere neden olmuştur. Bu karar nedeniyle YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda ÖYP’li araştırma görevlilerini tekrar 33a kadrosuna geçirmede insiyatifin üniversitelerde olduğunu belirtmiş ve bu karar neticesinde bazı üniversiteler tüm ÖYP’li araştırma görevlilerini geçirmiş, bazı üniversiteler talep eden araştırma görevlielrini geçirmiş, bazı üniversiteler yeterlilik, tik gibi eğitimsel şartlara bağlı geçirmiş ve bazı üniversiteler ise hiçbir ÖYP’li araştırma görevlisini 33a kadrosuna geçirmemiştir.

Bu kararlar her ne kadar ÖYP’li araştırma görevlilerinin bir kısmının kadrolarına iadesini sağlasa da bir çok ÖYP’li araştırma görevlisi ya kriterleri sağlayamadığından ya da üniversiteleri geçirmediğinden 33a kadrosuna alınmamıştır.  1 Ocak tarihinin girmesi ile birlikte bu tarihten sonra artık geçiş olmayacağı sebebiyle 50d statüsünde kalan araştırma görevlileri durumu yavaş yavaş kabullenmeye başlamış ve bir kısmı görevlerinden istifa ederek gerek üniversitelerde gerek diğer kamu kuruluşlarında ve gerek ise de özel sektörde yeni işlere girmişlerdir. Mart ayında TBMM Eğitim Komisyonunda CHP ve MHP tarafından verilen 33a kadrosuna geçirilme talebi de diğerlerinde olduğu gibi reddedilmiştir.

Fakat tarihler 10 Mayıs 2018’i gösterdiğinde TBMM Genel Kuruluna gelen Ak Parti CHP ve MHP milletvekilleri tarafından verilen ortak teklif üzerine 1 ay içerisinde başvuran ÖYP’li araştırma görevlilerinin tekrar 33a kadrosuna alınacak olması ve bu kanunun kabul edilmesi ÖYP araştırma görevlilerinin yine bir Perşembe gününe denk gelen haklarının alınmasının artık sona erdiğini gösteriyordu.

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 15. Maddesi uyarınca, ÖYP’li araştırma görevlilerinin kadroları yeniden 33.madde (a) fıkrasına göre tahsis edilmesi karar verilmiştir.

 

ÖGESEN olarak hakların alınmasından itibaren yapmış olduğumuz mücadelede öğretim elamanlarımızın haklı davasının kazanımla sonuçlanmasını ve emeklerimizin boşa gitmemesi bizleri mutlu etmiştir. Katkı sağlayan tüm millet vekillerine bizleri yalnız bırakmayan üyelerimize ve öğretim elemanlarına teşekkür ederiz. Özlük haklarımız için çalışmaya ve bağımsız bir sendika olmaya devam edeceğiz.