Skip links

ÖYP33a geçiş Hakkında Sıkça Sorular ve Başvuru Dilekçesi

Ne Zaman Başvuru Yapacağız? Üniversite Bizi Almak İstemeyebilir mi?

Kanunun yürürlüğe girmesine yani resmi gazetede yayınlanmasına müteakip 1 ay içerisinde ÖYP araştırma görevlilerimizin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurması gerekmektedir. Madde, öğretimi bitmiş veya devam eden tüm ÖYP’lileri kapsamaktadır. Maddeler kapsamında başkaca bir şart olmayıp üniversitelerin veya YÖK’ün herhangi bir tasarruf yetkisi de bulunmamaktadır. Önceki ÖYP şartları devam edecektir.

Maddenin Sonundaki Görevlendirme Maddesi Ne Anlama Geliyor? Kadromu Başka Üniversiteye Taşıyabilir miyim?

Görevlendirme maddesi ucu açık bir şekilde yazılmıştır ve belirli bir usul içermediği için yorumlamak biraz zor. Bu bağlamda ilerleyen günlerde alt mevzuat ile içeriğinin düzenleneceğini düşünüyoruz. Ancak madde, yalnızca bu kanun kapsamında 33/a’ya geçecek ÖYP’lileri kapsamaktadır. Uygulaması da zor bir madde olacağını düşünüyoruz. Madde de Araştırma görevlileri diye de belirtilmiş durumda ve yani sadece halen araştırma görevlisi kadrosunda olanlar bu madde kapsamına girecektir. Maddede görevlendirilir denilmektedir. Dolayısı ile kadronun taşınmasına yönelik bir durum bulunmamaktadır.

Başvuru Yapmak Zorunda mıyım?

Kanunda; “Bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri hâlinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla ilgili üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır.” denilmektedir.

Nasıl bir dilekçe ile başvurmalıyız?

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirin.

Daha Önce İstifa/Başarısızlık Sebebi İle ÖYP Kapsamından Çıktım. Başvuru Yapabilir miyim?

Kanunda “a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama ” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda ÖYP kapsamındaki eğitimi tamamlamış veya devam ediyor olmak gerekmektedir. Diğer kişilerin başvuru hakkı ne yazık ki bulunmamaktadır.

Güvenlik Soruşturması Geçirecek miyim?

Kanunda “a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç olmak üzere” ifadesi yer almaktadır. Bu bağlamda güvenlik soruşturması yakın zamanda yapılmadı ise yapılacaktır.