Skip links

Ek Gösterge Düzenlemeleri Bir Bütünsellik İçerisinde Yapılmalıdır

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu’na tabi olan birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlar.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından öğretmen ve polislerin ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceği açıklanmış ve benzer açıklamalar tüm partilerden de gelmiştir. Emeklilik hakları açısından oldukça önemli olan bu düzenlemeler emeklilik yaşının giderek arttığı ülkemizde büyük önem arz etmektedir. Yapılması planlanan bu düzenlemeyi destekliyor ve eklemeler yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Üniversitelerdeki Daire Başkanlarının ek göstergeleri daha önce 3600’e yükseltilmişti. . Bu düzenleme özelikle araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri başta olmak üzere bunun yanında fakültelerdeki en yüksek idari personel, fakülte sekreteri ve genel sekreter yardımcıları için de yapılmalıdır.

Benzer sorumluluklara sahip bu kadrolar ne yazık ki farklı ek göstergelere sahiptir. Üniversite idari personelinin bu haklı talebi uzun yıllardır devam etmektedir. İdari personelin her unvanı için ek göstergeler kademeli yükseltilmelidir.

Ayrıca idari personelin maaşlarına da uzun yıllardır düzenleme gelmemiş, diğer kurumların personeli ile olan maaş makası giderek açılmıştır. Sayıları diğer memurlara göre az olan idari personellerimizin sesinin duyulması ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

ÖGESEN olarak ;

Ek gösterge meselesinin birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendirdiğini yani ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkarılması, 3600’den 4800’e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bütün bu düzenlemelerin bir bütünsellik içerisinde hakkaniyetle yapılmasını talep etmeyiz.

 

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN)
Genel Başkan