Skip links

Doçentlik Kriterleri Alan Bazlı Olarak Düzenlenmeli…

Bilindiği gibi daha önce detayları açıklanan yükseköğretim tasarısı geçtiğimiz günlerde gazi meclisimizde oylanarak yasalaşmıştır. Doçentlik sözlü sınavı kalktı denilse de ne yazık ki tam olarak kalkmamış, üniversitelere bırakılmış ve bu durum potansiyel sorunların habercisi olmuştur. Bununla birlikte cumhurbaşkanımız doçentliğin önünü açın demesine rağmen yardımcı doçentlikte kalkmamış, adı değişmiştir. Ek olarak doçentlik atama şartları da küçük büyük üniversite fark etmeksizin üniversiteler tarafından giderek arttırılmaktadır. Bunların yanı sıra doçentlik kriterlerinin alan bazlı olmaması, her kriterin her alana uymaması ve doçentliğin önünde ciddi engel olan bazı anlamsız şartlarda zaten giderek zorlaşmış olan kriterleri iyice zorlaştırmaktadır. Burada önemli olan zorluk değil, mantıklı şartların olmasıdır. Elbette doçentlik gibi önemli bir unvanın kriterleri olacaktır.

Bütün bunlar ÜAK tarafından ilan edilmiş olan doçentlik kriterlerinin artık en azından bölüm bazlı olarak düzenlenmesi gerektiğinin işaretidir. Akademisyenlerin beklentileri de bu yöndedir. Sendikamız Genel Başkanı Sayın Dr. Vahdet Özkoçak ÜAK kriterlerinin düzenlenmesinin gerekip gerekmediğine yönelik bir anket düzenlemiştir. Anket sonucunda, katılanların %92’si kriterlerin alan bazlı olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde fikir belirtmiştir.

            Yeni kurulan ÜAK Yönetim Kurulunun bu konulara ivedilikle el atacağına ve gerekli düzenlemeleri yapacağına inanıyor, ÖGESEN olarak paydaş olmaya her zaman olduğu gibi hazır olduğumuzu belirtiyoruz.

Saygılarımızla

 

ÖGESEN