Skip links

Akademide #eşvesaglıkdurumu tayinleri…

Bilindiği gibi her üniversite farklı bir kurumdur ve akademisyenler mevcut sistemde kadro ilanı olmadan kurumlar arasında geçiş yapamamaktadır. Bu durum elbette fırsat eşitliği için önemli bir denge unsurudur. Yine de bazı durumlarda, yöneticilerin inadı veya sistemdeki tıkanmalar yüzünden sistem prangaya dönüşebilmektedir. Özellikle eş ve sağlık durumu gibi zarureti belirli şartlar ile kanıtlanmış hallerde, geçiş yapılacak üniversitenin asgari şartları da sağlanıyor ise kadro ilanına gerek kalmadan naklen geçiş hakkı olmalı ve insanların aile birliğini kurmasının ve iyi sağlık şartlarına ulaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Günümüzde belki de binlerce akademisyen özellikle eş durumundan mağdur durumdadır ve günleri aile birlikteliklerinin yıkılmaması için yollarda geçmektedir. Bu şekilde yaşayan bir akademisyenin verimli olmasının beklenmesi mümkün değildir. Bu imkanın sağlanması hem kurumlara, hem akademisyenlerimize hem de ülkemize birçok yönden fayda getirecektir. Hem ebeveynler hem de yeni yetişen nesillerimiz için aile birlikteliğinin sağlanması bir ihtiyaçtan öte ülkemize faydası gereği zorunluluktur.

Bunun yanı sıra, çalışmaları ile kendini kanıtlamış, bilim dünyasına ciddi katkıları olmuş bilim insanları için de yine belirli şartlar ile bu naklen geçiş hakkı tanınmalıdır. Örneğin bulunduğu üniversitede en az 5 yıldır görev yapmakta olan, geçiş yapması mevcut kurumun eğitim kalitesinde düşmeye sebep olmayacak, geçiş yapmak istediği üniversitenin ilgili kadro şartlarının en az 2 katını sağlamış ve bilim dünyasına hizmetleri yine belirli şartlar ile kanıtlı olan akademisyenlerimizin de yer değiştirme isteklerine önem verilmeli, mutlu olacakları ortamlarda veya daha iyi imkanlara sahip üniversitelerde çalışmak istemeleri haklı görülmeli ve önü açılmalıdır. Unutulmamalı ki bilimsel verimlilik ancak rahat bir zihin ile mümkündür. En parlak akademisyenler bile gerekli şartlar sağlanamaz ise verimli olamayabilir.

 

Bu haklı isteklerin ülkemizin gelişimine katkısı olacağını düşünüyor ve dikkate alınacağını umuyoruz.

 

Saygılarımızla.

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK
Genel Başkan