Skip links

Son yaptığımız ankete göre, “Akademisyenlerin En Büyük Sorunu Mobbing”

Akademisyenlere öncelikli sorular belirlendi, anket sistemi kullanılarak araştırma yapıldı. Ankete katılan akademisyenlerin yüzde 50’si hak edilen kadrolar ile mobbinge son verilmesini istedi.

 

Yapılan ankette akademisyenlerin en önemli sorunlarının önem derecesine göre sıralanması istendi. Ankette, ‘Kadro verilmemesi ve mobbing’, ‘Rektörlük ve Dekanlık Seçimlerinde bütün akademik personele oy hakkı verilmesi’, ‘Eş durumundan tayin hakkı verilmesi’, ‘Akademik personelin görev tanımlarının net olarak yapılması’, ‘Akademiye özel dil sınavlarının getirilmesi’ ve ‘Akademik askerlik yapma imkanının tanınması’ şıkları yer aldı. Araştırmaya göre; akademisyenler en çok mobbingden rahatsız. Ankete oy verenlerin yüzde 50′si mobbingi, yüzde 14′ü öğretim üyeleri dışında üniversite seçimlerinde oy kullanma hakkının bulunmamasını, yüzde 13′ü eş durumu tayininin bulunmamasını, yüzde 10′u görev tanımının net olmamasını, yüzde 7′si Akademiye özel bir dil sınavının bulunmamasını ve yüzde 6′sı da öğretmenlerde olduğu gibi akademisyen askerlik yapma imkanının bulunmamasını en önemli sorun olarak görüyor.

“YÖK, AKADEMİSYENLERİN SORUNLARINA BİR AN ÖNCE EL ATMALI”

Ankete göre öğretim elemanlarının yüzde 80’i mobbing’i en önemli üç sorun arasında görüyor. Bunu oy kullanma hakkı ve eş durumu tayinleri takip ediyor.  Genel Başkanımız Vahdet Özkoçak, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Özkoçak, Türk akademisinde çözülmesi gereken çok fazla sorun olduğunu dile getirdi. Yapılan araştırmanın sebebini açıklayan Özkoçak konuşmasına şöyle devam etti: “Türk Akademisinde o kadar çok sorun var ki ankete hangi sorunları koyacağımızı belirlemek için bile anket yapmak zorunda kaldık. YÖK bu sorunlara bir an önce el atmalı. Özellikle mobbing ve mobbing’in kaynağını oluşturan oy kullanma hakkı ve anketimizde yer almayan fakat en büyük sorunlarımızdan biri olan sözleşmeli çalışma durumumuz gibi sorunlar ivedilikle çözülmeli. Bu sorunların çözüme kavuşturulması bilimsel yönden Avrupa ve Amerika ile yarışabilir hale gelmemizi sağlayacaktır.”

AKADEMİSYENLERİN YÜZDE 84’Ü YURTDIŞINA GİTMEK İSTEMİŞTİ

Sendikamız tarafından daha önce yapılan başka bir anketin sonuçlarına göre de akademisyenlerin yüzde 84’ü gördüğü baskı nedeniyle yurt dışına gitmek istediğini belirtmişti. Ankete göre akademisyenlerin yalnızca yüzde 12’sinin çalışma şartlarından memnun olduğu belirlenmişti.

 

Kaynaklar:
 http://www.kampushaber.com/

http://www.sozcu.com.tr/

https://www.cihan.com.tr/

http://www.hurriyet.com.tr/akademisyenlerin-en-onemli-sorunu-mobbing-40028200?noMobile=true