Skip links

ÖYP araştırma görevlisi tercih dönemi başlıyor!

ÖYP alımları için ilk basamak olan kadroların açıklanması tamamlandı. 21 Temmuz itibari ile adaylar tercih işlemlerine başlayacaklar. İşte ÖGESEN Genel Başkanı Vahdet Özkoçak’ın tercih dönemine ilişkin açıklamaları…

 

Öğretim Elemanları Sendikası Genel Başkanı Vahdet Özkoçak ÖYP araştırma görevlisi tercih dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o yazı;

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) alımları için ilk basamak olan kadroların açıklanması tamamlandı. 21 Temmuz itibari ile adaylar tercih işlemlerine başlayacaklar. Öğretim Elemanları Derneği (ÖGEDER) hukuk danışmanlığı tarafından açılan bireysel davalar sonucunda ÖYP Usul ve Esasların 3 yıl geriye işletilmesi sorunu YÖK Yürütme Kurulu tarafından düzeltilmiş oldu.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Alınan Karar

14.11.2013 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilen, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’in 6. maddesinin 4. ve 5 fıkra hükümlerinin geriye doğru uygulanmasına ilişkin Başkanlığımız aleyhine açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı verildiğinden, söz konusu yargı kararlarının uygulanmasını teminen, anılan Esas ve Usuller’in 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümlerinin geriye doğru işletilmemesi Yürütme Kurulu’nun 16.07.2014 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Buna göre; · 14.11.2013 tarihinden önce Başkanlığımızca ÖYP kapsamında yerleştirilenlere bu usul ve esasların 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümleri yerine 26/06/2012 tarihinde yürürlüğe giren usul ve esasların 5. maddesinin 3. fıkra hükmü uygulanır · 14.11.2013 tarihinden sonra Başkanlığımızca ÖYP kapsamında yerleştirilenlere ise bu usul ve esasların 6. maddesinin 4. ve 5. fıkra hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Yazının devamı için; http://www.memurhaber.com/oyp-arastirma-gorevlisi-tercih-donemi-basliyor-h34450.html