Skip links

ODTÜ İle #50dsorunu Görüşmemizde Havuz Sistemimize Tam Destek Verildi

Toplam 6650 50/d’li hocamızın 673’ünü ODTÜ barındırmak ve bu oran Türkiye genelinin %10 undan fazla. Öncelikle bu konu ile görüşmemize başladık. Sonrasında YÖK’ünde kabul ettiği Havuz sistemimizin 3’lü sac ayağını ve hedeflerimizi tam olarak kendilerine aktardık.  Yetkili hocanın aktardığı bilgileri aktarırsak:

1) Yılda 300 doktora mezunu veriyoruz ve toplamda SADECE 30 Öğretim Üyesi alıyoruz. Tamamını alsakta %90’ını yine alamayacağız.
2) 6.madde (bizim önerdiğimiz Havuz Sistemi) bizim için de olumlu. Çünkü biz en az yıl sonuna kadar atılma olmadan kendilerine yeni kadro bulana kadar maaşsız kalmadan rahat bir süreç geçirmesini isteriz Araş. Gör.limizin.
3) 6.madde için desteğimiz tam.
4) Biz bazı Araş. gör.lilerinin en az Aralık ayına kadar kadrolarında kalmalarını istedik ancak bir Sendika! dava açtı ve davanın diğer boyutunda Aralık ayına kadar kalabilecek olan Arkadaşlarımız maalesef Eylül ayında işsiz kalacaklar.
5)YÖK’ten yazılan yazıyı, bizim Politikamızı bildikleri için bize direkt yazılan bir yazı olarak görmedik. Ancak 50d den 33a geçişlerde kriterler ile geçiş yapılması kayırmacılığı bitirecek bir adım. Bunu olumlu görüyoruz.
6) Dünya sıralamasında kalmak için en iyi Öğretim Üyelerini almak ve onlarla yola çıkmak zorundayız. Bu bir bayrak yarışı. Bu sebeple 33/a kadrosu almıyoruz ama Doktoraya kadar 50d kadrosu sunuyor sonrasında da yalnız bırakmıyor çeşitli Post Doc ve burslarla Akademisyenlerin sürekli gelişmesini sağlıyoruz.

Ayrıca yeni yök yasası ve diğer özlük haklarımız için uzun bir görüşme gerçekleştirdik kendileri ile. Kısaca Havuz Sistemimize yani 6.maddeye açık destek vermeleri ve Arş. gör.lisi hocalarımızın atılmadan tercih ederek başka Üniv.lerde istihdam edilmeleri için olumlu düşünmeleri diğer Üniversitelerimize, özellikle hemen atalım ve kadromuz zaten yok diyen Rektörlüklere örnek olsun. ODTÜ Senato kurulu kararı ile yıl sonuna kadar Arş. Gör.lilerini tutarak onlara zaman kazandırmak için çalışıyorsa diğer Üniversitelerin daha makul kriterler ile bu sorunu kökten çözmek için çalışmaları gerekmektedir. ODTÜ’nün mantığı ve Havuz sistemine NET bakış açıları ile neden dünya sıralamasında yer aldıklarını daha iyi kavramış olduk.