Skip links

İkinci Yabancı Dil Zorunluluğu Artık Kaldırılmalı!

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde meclise sevk edilen ve öğretim üyesi olma sisteminde değişiklikler içeren yasa tasarısı yükseköğretim sistemimizde köklü değişiklikler içermektedir. Bu değişiklikler aynı zamanda uzun süredir yükseköğretim sistemimiz üzerinde boyunduruğa ve hatta gerilemeye yol açmış bazı kuralların da kaldırılması için fırsattır. Bu noktada uzun süredir gözden kaçan ve büyük mağduriyete yol açan bir husus dikkat çekmektedir. Çalışma alanı yabancı dil olan (yabancı dil eğitimi, yabancı dilbilim vb.) akademisyenlerden ikinci bir yabancı dilde puan almaları istenmektedir. Ancak bu durum, liyakate veya alan bilgisini arttırmaya hizmet etmekten öte bir baraj olarak kullanılmaktadır. Zaman ve enerji kaybına yol açmakta ve hatta insanların yükselmesini engellemek isteyenlerin elinde bir mobbing aracına dönüşmektedir. Çalışma alanı zaten yabancı dil olan bir akademisyen zaten çalışmalarını o yabancı dilde sunacakken, neden bir başka yabancı dil daha öğrenmesi istenmektedir? Bu durum Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere insanların önünü kesmekten başka hangi amaca hizmet etmektedir? Örneğin İngiliz dili eğitimi ile ilgili çalışan bir akademisyenin çalışmalarını İngilizce dışında bir dilde sunması makul ve olası değildir. Madem akademisyenler dil öğrenmek zorunda, o zaman esas alanı yabancı dil olan akademisyenler de ikinci bir dil öğrensin ki adalet yerini bulsun gibi, sözüm ona adil bir anlayışa dayanan bu şart, çalışma alanı yabancı dil olan akademisyenler ve daha da önemlisi ülkemiz için bir fayda sağlamamakta; aksine, zaman ve çabanın boşa harcanmasıyla ve yarattığı psikolojik baskıyla akademisyene hem maddi hem de manevi olarak zarar vermektedir. Bu nedenle, çalışma alanı yabancı dil olan akademisyenlerin ikinci bir dili öğrenmesinin zorunlu tutulması yerine, çalışma alanları olan yabancı dilde yeterli olup olmadıkları ölçülmelidir. Örneğin çalışma alanı İngiliz dili olan bir akademisyenden Almancadan 65 almasının istenmesi yerine, İngilizceden 90 ve üzeri almasının istenmesi çok daha mantıklı bir yaklaşım olacaktır.

Yabancı dil gibi ülkemizin önemli sorunlarından biri olan bu alanda çalışan akademisyenlerimizden istenen ikinci yabancı dil zorunluluğu artık kaldırılmalıdır.

Saygılarımızla

Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

ÖGESEN Genel Başkanı