Skip links

Basın Açıklamaları

MEB ve YÖK’ün Yüz Yüze Eğitim Hazırlıkları Yeterli mi?

Uzun zamandır hem ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerimiz hem de Yükseköğretimi kazanmış ve dersliklerine, kampüslerine kavuşmak isteyen gençlerimiz ”Yüz Yüze Eğitim” açıklamalarını yakından takip ediyor. Birçoğu da okullarına, üniversitelerine, dersliklerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bir çok canlı yayında ve röportajda da

Akademinin Tümörü 50D SORUNU Akademinin Fidanlığını Kurutmasın

Ülkemizdeki mobilite eksikliğinden dolayı doktoralı bir akademisyenin bile yeni bir kadro bulması bazen yıllar sürmekte, dolayısıyla en üst seviyede eğitim almış akademisyenler 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 50/d kadrosu sebebi ile en verimli çağlarında işsiz kalmaktadır. Tüm alımların 50/d ile yapılması ve 33/a’ya geçişlerin de

Sendikamız Tarafından ”Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hususunda Danıştay’da Yürütmenin Durdurulması Talebi ile Aynı Gün Dava Açıldı.
Akademinin Yeniden Doğuşu için çalışmaya devam…

10/08/2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Doçentlik prosedürünü önemli ölçüde zorlaştıran düzenlemeler getirilmiş olup;İlgili yönetmelik hükümlerinin “Dava açma, hak arama hürriyeti ve hukuki denetimi sınırlaması, doçentlik başvuru tarihlerini daha da sınırlı hale getirerek kamu yararına aykırı düzenlemeler yapılması,

Gençlik Paketi

İçinde bulunduğumuz dönemde gençlerin kendi daha özgür hissettiğini, daha özgür bir toplumda yaşamak istediğini ve alınan kararlarda söz sahibi olmak istediğini görüyoruz. Bu nedenle herhangi bir kurumun ya da hükümetin gençlerin taleplerini göz ardı eden uygulamalardan kaçınmaları önemli bir gerekliliktir. En son Boğaziçi Üniversitesi protestolarında

Kamuoyuna Duyurulur

ÖGESEN, zaman içerisinde ülkemizde hak ettiği yeri kaybeden akademisyenliğin yeniden gerekli değeri kazanması, öğretim elemanlarının özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi, mobbing ile mücadeleye destek olunması amaçları ile ‘’Akademinin yeniden Doğuşu’’ mantığı ile kurulmuştur. ÖGESEN, bu kazanımları elde edebilmek için bütün kanuni ve hukuki haklarını sonuna

2023’e doğru Akademi için Beklentilerimiz

   Ülkemizin en önemli konularından biri bilindiği gibi eğitim-öğretim ve eğitimcilerdir. Yeni dönemde tüm ilgili kurullar ve bakanlıklarda akademisyenlere de görev verilmesini ve alınacak önemli kararlarda karar süreçlerine tüm paydaşlarla birlikte katılmalarını temenni ediyoruz. Bu bağlamda Türk Akademisinin birçok irili ufaklı sorunu arasında önemli olan

ÜniversitedeEgitim Öğretim mi? Yoksa Kaliteli Yüksekögretim mi? Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz…

AKADEMİK YÖNETİM YAPISINA İLİŞKİN SORUNLAR Üniversitelerde akademik yönetimin kurgulanmasında ciddi sorunlar bulunmaktadır. Akademik yönetim deneyimi olmayan ya da yetersiz olan son derece deneyimsiz, akademik yöneticiler, bazıları yalnızca yurtdışı eğitim aldıkları için bazıları da siyasi sisteme yakın durup siyasi tercihlerle atanıyorlar. Daha sonra basından ve üniversitelerin

Yükseköğretimde Nepotizm Son Bulmalı

Haberlere ve sosyal medyaya yansıyan Üniversitelerdeki görevden uzaklaştırmalar ve açılan soruşturmaların nedenleri bizlere tekrar göstermiştir ki ülkemizde üniversiteler liyakat üzerine yönetilmediği taktirde benzer pek çok problemlerle karşılaşmaya devam edeceğiz. Bu durum “Nitelikli Akademisyen” bulmayı da zorlaştırmaktadır. Bu hali ile daha da zorlaşacağı aşikardır. Çünkü “Nepotizm”

Öğretim Elemanları Sendikası (ÖGESEN), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan partilerden, yükseköğretimin sorunlarının azaltılması amacıyla yeni yasa talebinde bulundu.

ÖGESEN Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimin kronikleşen sorunlarının çözümü yolunda, hem hükümete, hem de muhalefete eşit mesafede kaldıklarını belirterek, “Gerekçeli kanun tekliflerini tüm parti gruplarına sunduklarını” belirtti.   Dr. Özkoçak, “Akademinin Tümörü #50dsorunu,eş durumu, sağlık durumu vb sorunlarımız varken, çözülmeyi beklerken